مرور برچسب

اسامی دختر ایرانی با حرف ت با معنی

اسم دختر ایرانی با حرف ت

تارا :ستاره تناز: مادر لهراسب - دختر آرش کمانگیر تینا: عاشق نوازش توشنامئیتی: فرشته مهر و دوستی تیتک: از نامهای زرتشتیان امروزی تابان : نورانی، فروغمند تابانروی : از نام های برگزیده تابانمهر : از نام های برگزیده تابش : نورافشان تابناک : پرتو، نورانی تابنده : تابیدن تازه : جدید، پرتراوت، لطیف تاژ : لطیف و نازک تخشک : خوبرو و زیبا تذرو : نام دختر…
ادامه مطلب ...