خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اسم دختر ایرانی با حرف ن

  نازنوش: نامی ایرانی نیسا: دختر یکی از شاهان پارتی نیوشه: نیوشا:- گوش دهنده- نوشه نوشا: پرنس در زمان ساسانیان   نارگل : گل سرخ انار نارگون : همانند سرخی آتش ناز : دوست داشتنی، نام گلی است نازآفرید : از نام های برگزیده نازآفرین : از نام های برگزیده …

ادامه نوشته »