مرور برچسب

اسامی مواد مخدر

لیست مواد مخدر

لیست مواد مخدر و عوارض استفاده از مواد مخدر مورفين مورفين از ترياک استخراج ميشود و يا مستقيما از ساقه خشخاش بدست مي آيد و به صورت پودري کريستالي به رنگ قهوه اي روشن و يا سفيد مي باشد. کدئين كدئين به عنوان يك مخدر آگونيست كه اغلب بصورت كريستالهاي سفيد رنگ مشاهده مي‌شود و به عنوان يك آرام كننده و ضد درد جزو مواد ناركوتيك و از مشتقات ترياك به…
ادامه مطلب ...