مرور برچسب

اسباب بازی

اسباب بازی های متناسب کودک دوازده ماهه

سالی پر از اكتشافات، پیشرفتهای فیزیكی فراوان و سرگرمیهای بسیار بر شما و كودكتان گذشته است.كودك حالا  مشتاق فعالیت های جدید،تجسم كردن و بازی كردن است.   كودك در این سن چگونه بازی می كند؟   -او بیشتر آنچه شما به او می گویید را می فهمد.  -رفتارهای دیگران مانند صحبت كردن پشت تلفن را تقلید می كند. - می تواند رفتارهای شما را پیش بینی كند: وقتی می…
ادامه مطلب ...