مرور برچسب

استرس باروری

یوگا به باردار شدن كمك می كند

از آنجائی كه یكی از دلایل باردار نشدن استرس است،یوگا با اثری كه بر كم كردن فشار های روحی و روانی دازد ،می تواند به باردار شدن كمك كند. بررسی هائی كه بر روی خانم های نا بارور انجام شده نشان داده است كه شركت در  تمرین های كاهش دهنده استرس ،ورزش هائی مانند یوگا برای ریلكس شدن روح وجسم و یا كلاس های مخصوصی كه  تشكیل می شود، به باردار شدن این خانم ها…
ادامه مطلب ...