خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

یوگا به باردار شدن كمك می كند

از آنجائی كه یكی از دلایل باردار نشدن استرس است،یوگا با اثری كه بر كم كردن فشار های روحی و روانی دازد ،می تواند به باردار شدن كمك كند. بررسی هائی كه بر روی خانم های نا بارور انجام شده نشان داده است كه شركت در  تمرین های كاهش دهنده …

ادامه نوشته »