برچسب: استريليزاسيون

استريليزاسيون و ضدعفونی

استريليزاسيون (Sterilization): استفاده از روش‌هاي فيزيكي يا شيميايي جهت انهدام كلية ميكروارگانیسم‌هاي زنده و اسپورها. گندزدايي (Disinfection): روش فيزيكي يا شيميايي كه بر روي اشياء...

سلامت

تغذیه

غذاها و مواد خوراکی کشنده طبیعی

باید یادآور شویم که هرچه در طبیعت بوده و می‌باشد و آن‌را مصرف‌کرده و یا می‌کنیم، بی‌خطر نیست و خوراکی‌هایی که تاکنون شناخته...

مطالب آزمایشگاهی

آشنایی بیماران با آزمایشات رایج خون

نقش بیماران به عنوان نمونه دهنده در دقت و  صحت نتایج تست های آزمایشگاهی حائز اهمیتی خاص است . بدیهی است کارشناسان و کاربران...

مطالب خواندنی