خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

آسيب در ورزش هاي رزمي

ضربه به بيضه در ورزشكار رزمي,شايعترين آسيب هاي ناحيه سرو گردن در ورزشكار رزمي,نحوة آسيب ديدگي زانو در ورزش هاي رزمي و …   استفاده از پوشش هاي محافظتي نقش موثري در كاهش ميزان بروز صدمات ايفا ميكند. اين پوشش ها براي ساعد ، دست ها ، قفسه سينه ، گونه …

ادامه نوشته »