اسفرزه

طب سنتی
خواص اسفرزه

اسفرزه گیاهی برآمده از آسیا، اروپا و آفریقای شمالی است. تخم اسفرزه خواص فوق‌العاده‌ای دارد.این دانه‌های کوچک در آب حل‌شده…