مرور برچسب

اسفنج شیشه ای

همه چیز درباره اسفنج ها (چرخه زندگی و مورفولوژی)

اسفنج ها جانوران متعلق به شاخه ی porifera هستند. اسفنج ها جانوران پر سلولی ای هستند که بدنشان سرتاسر، حفره ها و کانال هایی است که به آب و مواد غذایی اجازه ی گردش در داخل بدن را می دهد.  بدن اسفنج ها متشکل از سه لایه ی تمایز نیافته است که یکی ار ان ها سطح خارجی بدن و دیگری سطح حفره ها و کانال ها را پوشش می دهد و یک لایه سلول نیز بین این دو لایه قرار…
ادامه مطلب ...