خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اسامی فارسی پسر با حرف و

                وفادار : از نام های برگزیده وَلخش : بلاش، پادشاه اشکانی وهامان : نام پدر سلمان فارسی وَهمنش : خوش منش، نیک منش وُهومن : ریشه اصلی بهمن امروزی ویسپرد : از بخش‌های اوستا ویشتاسب : نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت واته …

ادامه نوشته »