خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اسامی فارسی اصیل پسر با حرف ج ، چ ، خ

          جان‌پرور : نشاط انگیز جانان : دلیرو زیبا جاوید : نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان جم : مخفف جمشید جمشید : از پادشاهان پیشدادی جهانگیر : نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران چ چالش : با ناز و غرور چالیک : از …

ادامه نوشته »