مرور برچسب

اسم پسر با حرف ی

اسامی پسر ایرانی با حرف ی

یزدانشاه : نام پسر انوشیروان دادگر یزدگرد : نام پادشاه ساسانی یَسنا : از بخش‌های اوستا یادگار : اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد یزدان داد : موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیسته یزدان مهر : از نام های برگزیده یزدان یار : از نام های برگزیده
ادامه مطلب ...