خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف ف

              فرهاد : پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی فَرََهمند : از نام های برگزیده فَرهود : از نام های برگزیده فرهومند : باشکوه و بزرگ فُرود : نام پسر سیاوش فْرَََوَرِتیش : نام دومین پادشاه ماد فَرَوَشی : …

ادامه نوشته »