مرور برچسب

اسپاتی فیلوم

روش نگهداری گل اسپاتی فیلوم

گل اسپاتی فیلوم  -  SPATHER FLOWER SPATHIPHYLLUM WALLISII : نام علمی   ARACEAE  - گلشیپوریان : خانواده آمریکای مرکزی : بومی منطقه برگ قاشقی , گل چمچه ای , Peace lily , White sails : نام های دیگر گل اسپاتی فیلوم: اسم علمی این گیاه Spathiphyllum wallisii ، از خانواده Araceae می باشد. این جنس دارای ۳۶ گونه از گیاهان…
ادامه مطلب ...