مرور برچسب

اسپاراگوس ستاسیوس

گیاه آپارتمانی اسپاراگوس ستاسیوس

اسپاراگوس ستاسیوس  -  SPRENGERI FERN ASPARAGUS SETACEUS : نام علمی   ASPARAGACEAE  - مارچوبگان : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه شویدی , گردی , چتری ,مارچوبه زینتی,Common Asparagus Fern, Lace Fern, Climbing Asparagus, Ferny Asparagus : نام های دیگر اسپاراگوس ستاسیوس: اسم علمی مارچوبه Asparagus Setaceus…
ادامه مطلب ...