مرور برچسب

اسپکتینومایسین دارویاب

اسپکتینومایسین (روش مصرف،فواید و عوارض)

نحوه تزریق اسپکتینومایسین,اسپکتینومایسین دارویاب,spectinomycin,عوارض امپول تروبیسین,لینکومایسین+اسپکتینومایسین,trobicin,امپول اسپکتریول نام علمی دارو (ژنریک): Spectinomycin گروه دارویی: Antibacterials داروهای ضد باکتری موارد مصرف اسپکتینومایسین این دارو دردرمان سوزاک ناشی از گونوکوکسی مقاوم به پنی سیلین یا درمان سوزاک یا شانکروئید در بیماران حساس…
ادامه مطلب ...