مرور برچسب

اسپیروژیر

ولوکس ( volvox )

تولید مثل کلنی ولوکس,ساختار کلنی ولوکس,شکل کلنی ولوکس,ولوکس+pdf,اسپیروژیر,شکل ولوکس ولوکس ( volvox ) به یکی از جنس های متعلق به شاخه کلروفیت ها یا همان جلبک های سبز اتلاق می شود. سلول های ولوکس در کلنی هایی تا اندازه ۵۰ هزار سلول زندگی می کنند و اغلب در آب های شیرین یافت می شوند. ولوکس برای اولین بار در دهه ۱۷۰۰ توسط آنتونی وان لیون هوک گزارش و…
ادامه مطلب ...