مرور برچسب

اسکار

ماهی های گوشتخوار سازگار باهم

گوشتخواران سازگار با هم در مورد نگهداری گوشتخواران بر خلاف گیاهخواران ، نیاز به دقت و توجه بیش تری بوده و نمی توان هر نوع گوشتخواری را با سایر آنها نگهداری کرد . در مورد سازگاری گوشتخواران مسئله ی اولی که به چشم می خورد ، اندازه ی آنان است ؛ به این صورت که بزرگتر بودن هر ماهی سبب آسیب ندیدن آن خواهد شد . اما مسئله…
ادامه مطلب ...