مرور برچسب

اسیب های بسکتبال

آسیب شناسی ورزش بسكتبال

شايعترين آسيب هاي چشمي در بستكتباليست ها,جهيدن و پرش ها مكرر در بسكتباليستها,بهترين زمان برگشت به مسابقه پس از پيچ خوردگي مچ پا در اين رشته كدام قسمت هاي بدن بيشتر دچار آسيب مي شوند؟ در كل ، مچ پا و زانو بيشترين احتمال آسيب ديدگي را دارا يم باشند . به ترتيب قسمت هاي زير هم مستعد صدمه هستند: دست مچج ساعد سر صورت ، گردن ، پشت ، لگن ، زانو ، شانه و…
ادامه مطلب ...