مرور برچسب

اسید سولفوسالیسیلیک

روش های اندازه گیری پروتئین در نمونه ادرار

یکی از تست های نیمه کیفی که بر روی نمونه Urine انجام می دهیم تست پروتئین هست. از آنجا که تست نوار برای پروتئین دارای تداخلاتی هست و بسیار پیش میاد که به نتایج نوار نمی توانیم تکیه کنیم در این صورت تست های تکمیلی را برای افزایش صحت کار خود به کار می بریم. به طور کلی سه روش برای اندازه گیری پروتئین در ادرار تعریف شده است: تست نقطه جوش برای آلبومین (…
ادامه مطلب ...