مرور برچسب

اسینتوباکتر بومانی

اسینتوباکتر

درمان آسینتوباکت,تشخیص آزمایشگاهی اسینتوباکتر,اسینتوباکتر چیست,اسینتوباکتر pdf,تاریخچه اسینتوباکتر,اسینتوباکتر بومانی,موراکسلا,اسینتو باکتر اسینتوباکتر گروهی از باسیل های گرم منفی که قادر به تخمیر قندها نیستند(None fermenter هستند). به تنهایی عامل بیش از ۳-۱ درصد عفونتهای بیمارستانی می باشند. حدود ۲۵ درصد از افراد بزرگسال این ارگانیسم را در حلق یا…
ادامه مطلب ...