مرور برچسب

اشتباهات در طراحی

طراحی باغ و پارک

طراحي باغ و پارك باغ لغتي است كه هرشخص تعريف معين ومشخصي ازآن دارد. يك باغبان، باغ را محل رشد گياهان باغي    مي داند. يك معمار فضاي سبز آن را محل پياده كردن طرح ها همراه با جلوه هاي زيبايي هاي اصلي و فرعي مي داند. واژه ي« باغ » مكان يا فضايي پوشيده و محصور از درختان را در بر مي گيرد كه طبق تفسير اساطيري لغت، در ذهن واژه ي « فردوس » تجلي مي كند كه…
ادامه مطلب ...