مرور برچسب

اعمال منوسیتها

منــــوسیت (Monicyte)

مراحل تکاملی همچنانکه قبلاً ذکر شد، سلولهای رده گرانولوسیت و منوسیت از یک سلول بنیادی مشترک بنام CFU-GM منشاء می گیرند. سیر تکاملی رده منوسیت به این ترتیب است که: monoblast → promonocyte → monocyte → macrophage در رابطه با مراحل تکاملی منوسیتها، نکات زیر قابل اهمیت است: ۱٫ دوره تکاملی منوسیتها خیلی کوتاه بوده و بطور متوسط ۳ روز می باشد، یعنی از…
ادامه مطلب ...