مرور برچسب

افتراق ترانسودا و اگزودا در مايع پلور

اهميت اندازه‌گيري پروتئين در مايعات بدن

مايع نخاعي مایع مغزی– نخاعی در اطراف مغز و طناب نخاعي قرار دارد. مایع مغزی- نخاعی را به طور معمول با انجام پونکسیون مایع نخاع بین مهره‌های سوم و چهارم یا پنجم کمری جمع‌آوری می‌کنند. اگر چه این روش پیچیده‌ای نیست ولی نیازمند تکنیک دقیق برای ممانعت از ورود عفونت یا صدمه به بافت عصبی می‌باشد. معمولاً نمونه در سه لوله استریل جمع‌آوری می‌شود. این سه…
ادامه مطلب ...