مرور برچسب

افزایش گاماگلوبولین

آزمایش الکتروفورز پروتئین ادرار

تفسیر الکتروفورز پروتئین سرم,الکتروفورز پروتئین ادرار,الکتروفورز پروتئین ppt,روش الکتروفورز پروتئین,الکتروفورز چیست,افزایش گاماگلوبولین,بتا گلوبولین,الکتروفورز پروتئین های پلاسما نام اختصاری: EPU سایر نام ها: الکتروفورز پروتئین ادرار،  Urine Protein electrophoresis بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  ادرار ۲۴ ساعته و یا رندم…
ادامه مطلب ...