مرور برچسب

امفتامین

آمفتامین (Amphetamine)

آمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که جزء کلاس فنتیلامین می‌باشد. از جمله آثار مصرف آمفتامین بی‌خوابی، افزایش تمرکز، کاهش خستگی و کاهش اشتها می‌باشد. اصیلترین کاربرد دارویی ترکیبات آمفتامین اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی است داده های فارماکولژیک دسترسی بیولوژیک : ۷۵ تا ۱۰۰ درصد نیمه عمر : ۱۲ تا ۱۳ ساعت اتصال به پروتیین : ۱۵ تا ۴۰ درصد متابولیسم : کبدی…
ادامه مطلب ...