مرور برچسب

انتخاب ریش تراش

خرید ریش تراش

بسیاری از آقایان استفاده از ریش تراش های برقی را به دلایل مختلفی به ریش تراش های سنتی و قدیمی ترجیح می دهند. ریش تراش های برقی در مسافرت بسیار ایده آل هستند، چون اصلاح  با آنها سریع تر از ریش تراش های دستی است و گذشته از این ماندگاری بیشتری هم دارند. بسیاری از ریش تراش های برقی جدید و امروزی نیازی به کف ندارند، و بسیاری از آنها می توانند اصلاح…
ادامه مطلب ...