مرور برچسب

اندوسکوپی

جراحی آندوسکوپی

جراحی همیشه یکی‌ از سخت‌ترین بخش‌های پزشکی‌ چه برای بیمار و چه برای پزشک بوده است. جراحی نیاز به ارزیابی دقیق بیماری سابقه بیمار، محک زدن سود‌ها و زیان‌ها، بیهوشی، آزمایش‌های گوناگون پیش از آن و آمادگی جسمی‌ و روانی‌ بیمار دارد. پیشنهاد جراحی به یک بیمار همانقدر دشوار و پر مسئولیت است که رد یا پذیرش آن از سوی بیمار. جراحی اعصاب و ستون فقرات نه تنها…
ادامه مطلب ...