مرور برچسب

انمي اسفروسيتيك ،گلبول هاي قرمز كروي

انمی اسفروسیتیک

انمی اسفروسیتیک یک بیماری ارثی می باشد که به علت ضایعه غشا سلولی گلبول های قرمز کروی شکل (sphere) به وجود می اید. این گلبول ها از حد طبیعی کوچکتر بوده و دوره زندگی کوتاه تری دارند.وقتی در گردش خون این گلبول ها به طحال می رسند،طحال انها را غیر طبیعی تشخیص داده و منهدم می کند. بیمارانی که این نوع انمی را دارند،علائم انمی همولیتیکی از قبیل ازدیاد…
ادامه مطلب ...