مرور برچسب

انواع آنتی اکسیدان ها

استرس اکسیداتیو و سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی

استرس اکسیداتیو و سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی عدم تعادل بین رادیکال‌های آزاد (اکسیدان‌ها) و سیستم‌های آنتی‌اکسیدانی، استرس اکسیداتیو ایجاد می‌کند. آنتی‌اکسیدان‌ها برای حفاظت از لیپیدها، پروتئین‌ها و DNA ایجاد شده‌اند، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی از دو بخش عمده تشکیل شده است: سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی غیر آنزیمی شامل مولکول‌هایی مانند گلوتاتیون، بتاکاروتن،…
ادامه مطلب ...