خانه برچسب ها انواع سیکل سل

برچسب: انواع سیکل سل

سلول داسی شکل (سیکل سل) آزمایش و تشخیص

سلولهای کشیده هلالی یا داسی شکل با انتهای نوک تیز و باریک قابل مشاهده میباشند. سلولهای داسی شکل در گستره رنگ نشده و مرطوب، قابل...

مطالب آزمایشگاهی

آکندروپلازی FGFR3 موتاسیون

  آکندروپلازی (FGFR3) 2 موتاسیون برای تشخیص آکندروپلازی   مرور اجمالی بر بیماری آکندروپلازی از ناهنجاری‌های اسکلتی است که از ویژگی‌های آن کوتاهی قد، کوتاه شدن استخوان‌های بلند...

مطالب خواندنی