مرور برچسب

انواع واکسن در سگ

جدول زمانبندی واکس برای سگ ها

زمان واکسن زدن و  لیست زمانبندی شده واکسن برای سگ ها دو نوع واکسن از لحاظ اهمیت وجود دارد : الف- واکسن های الزامی (که به انها واکسن های هسته یا اصلی نیز میگویند):این واکسنها در تمام دنیا با یک برنامه و یکسان تزریق میشوند.واکسن های اصلی سگ شامل :۱-دیستمپر ۲-هپاتیت ۳-پاراانفولانزا ۴-پاروویروس ۵-هاری هستند. واکسنهای الزامی در گربه شامل ۱-کلسی…
ادامه مطلب ...