مرور برچسب

اولین تعیین جنسیت تاریخ

اولین آزماشات بارداری و تعیین جنسیت تاریخ

براساس سندی از مصر باستان که به سال ۱۳۵۰ قبل از میلاد بر میگردد، یکی از اولین آزمایشهای بارداری آن دوران در این سند ثبت گردیده است.این سند باستانی پیشنهاد میکند که مقداری جو و گندم را هر روز با ادرار خانمی مرطوب کنند. اگر جو سبز شد، آن خانم فرزند پسری را به دنیا میآورد، اگر گندم جوانه زد، آن خانم فرزند دختری را زایمان میکند. در غیر اینصورت، آن خانم…
ادامه مطلب ...