خانه > بایگانی/آرشیو برچسب ها : اَشوداد

بایگانی/آرشیو برچسب ها : اَشوداد

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف الف

آبادان : خرم و باصفا آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی آبدوس : نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی آبستا : اوستا آتروپات : نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان) آترین : نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ آتش : فروغ و روشنایی آخشیج : نماد، عنصر آدُر : آذر، …

بیشتر بخوانید »