مرور برچسب

اپرپیتانت در بارداری

اپرپیتانت (روش مصرف،فواید و عوارض)

اپرپیتانت و روش مصرف,فواید و عوارض قرص اپرپیتانت,اپرپیتانت در بارداری اپرپیتانت باعث مهار موادشیمیایی مسبب تهوع و استفراغ در بدن می شود.اپرپیتانت همراه دیگر داروها ( دگزامتازون و مسددهای گیرنده سروتونین ) در پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از عمل جراحی یا شیمی درمانی سرطان بکار می رود.اپرپیتانت پیش از وقت معین داده می شود و تهوع و استفراغ بوجود آمده…
ادامه مطلب ...