خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

انمي اپلاستيك(Aplastic Anemia)

نقص اساسي در انمي اپلاستيك عبارت است از نارسايي توليد ياخته هاي سرخ،سفيد و پلاكت ها.اين حالت به نام پان سيتوپني نيز خوانده مي شود. انمي اپلاستيك ممكن است به صورت اكتسابي و در اثر تماس با مواد شيميايي و يا عوامل فيزيكي و همراه با بيماريهاي ديگر ديده شود …

بیشتر بخوانید »