مرور برچسب

اپیتلیال سل چیست

انواع سلول اپیتلیال در ادرار

انواع سلول اپیتلیال در ادرار.epithelial cells در آزمایش ادرار چیست,اپیتلیال سل در ادرار,اپیتلیال سل چیست اسکواموس(سنگفرشی ساده): سلولهای خیلی بزرگ.هسته دایره ای شکل منظم و تقریبا در مرکز سلول وجود دارد.بیشتر نشانه وجود الودگی دستگاه ادراری خارجی میباشد. ترانزیشنال(پوششی انتقالی): کوچک تر از سنگفرشی هستند.در ادرار طبیعی دیده شده و مربوط به مثانه…
ادامه مطلب ...