مرور برچسب

اژدها ماهی

نگهداری ماهی آروانا ( اژدها ماهی )

آروانا فیش یا اژدها ماهی می تواند یک انتخاب بزرگ و مناسب باشد برای کسانی که مایل به نگهداری ماهی های بزرگ هستند ، چرا که آروانا می تواند تا ۴ پا ( حدود ۱۲۰ سانتی متر ) هم رشد کند . آنها می توانند مهاجم و تندخو باشند ، هر چند که شما می توانید با تکان دادن انگشتتان قبل از هر بار غذا دادن به آنها ، آرواناها را تربیت کنید ، آما هرگز به آنها دست…
ادامه مطلب ...