خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

فرآورده‌های پلاسمایی

بافت مايع بدن را خون مي‌نامند كه بدليل جريان داشتن در تمام بدن، برعكس بافت‌هاي ديگر كه داراي يك وظيفه خاص هستند وظايف متعددي به عهده دارد. خون شامل دو بخش عمده است؛ بخش سلولي شامل گلبول‌هاي قرمز، گلبول‌هاي سفيد و پلاكت‌ها مي‌باشد. بخش مايع خون، پلاسما است كه به …

ادامه نوشته »