مرور برچسب

ایمپلنت

ایمپلنت

جدیدترین و بهترین روش جایگزینی می باشد.ایمپلنت دندانی از فلز تیتانیوم است که اغلب به شکل ریشه دندان می باشد و داخل استخوان فک قرار داده می شود. کاربرد و مزایای ایمپلنت ظاهر بهتر:لبخند زیبا یکی از مهمترین دستاوردهای ایمپلنت می باشد. حفظ دندانهای باقیمانده حفظ استخوان باقیمانده فکین توانایی جویدن و صحبت کردن بهتر اجزای ایمپلنت دندانی کدام است؟ - ریشه…
ادامه مطلب ...