مرور برچسب

بارداری شیمیایی

تشخیص و درمان بارداری شیمیایی

بارداری شیمیایی نامی برای تشریح یک سقط جنین زود هنگامی است که طی 5 هفته نخستین بارداری اتفاق می افتد نشانه های بارداری شیمیایی بارداری شیمیایی نامی برای تشریح یک سقط جنین زود هنگامی است که طی 5 هفته نخستین بارداری اتفاق می افتد. بارداری شیمیایی اتفاقی نسبتاً معمولی است. چنین پنداشته می شود که حدود نیمی از همگی بارداری های نخست به سقط جنین ختم می…
ادامه مطلب ...