مرور برچسب

برای بارداری باید چه کارهایی کرد

اقدامات قبل از بارداری

کارهایی که قبل از بارداری و حاملگی باید انجام داد،اصول بارداری 1- با استفاده از جدول، چرخه قاعدگی خود را ثبت کنید. برای بررسی چرخه باروری خود می توانید حداقل دو ماه زمان شروع قاعدگی را یادداشت کنید. اگر قاعدگی نامنظم دارید باید ماههای بیشتری این کار را انجام دهید یا برای تعیین زمان تخمک گذاری از یکی از روشهای اندازه گیری دمای بدن یا ترشحات واژن…
ادامه مطلب ...