مرور برچسب

برونکوتیدی

عوارض و خطرات،فواید داروی برونکوتیدی

اثرات و عوارض مصرف برونکوتیدی,نحوه مصرف و خوردن,فواید داروی برونکوتیدی,درمان با برونکوتیدی,دوز مصرفی برونکوتیدی,موارد کاربرد برونکوتیدی,خطرات برونکوتیدی برونکوتیدی (تيميان)     Broncho T.D (Thymian) اشكال دارويي     Syrup: 120ml تركيبات موجود: شربت برونكوتيدي حاوي عصاره هيدروالكي آويشن شيرازي است و شربت تيميان حاوي عصاره هيدروالكلي آويشن، برگ مرزه،…
ادامه مطلب ...