مرور برچسب

بعد از تزریق چربی چی بخوریم

تزریق چربی

اگر چه رواج تزریق چربی یک پیشرفت نسبتا جدید در جراحی پلاستیک است، اما ایده تزریق چربی جدید نمی باشد. در سال ۱۸۹۳ اتوگرافت چربی آزاد  برای پر کردن نواقص بافت نرم مورداستفاده قرار گرفت. استفاده از چربی شکمی خود فرد برای اصلاح نواقص ناحیه فک تحتانی و چانه در سال ۱۹۰۹ گزارش گردید. در اوایل قرن بیستم تلاشهایی برای اصلاح سایر موارد، نظیر آتروفی نیمه صورت…
ادامه مطلب ...