مرور برچسب

بنجامین آمستل

گیاه آپارتمانی بنجامین آمستل

بنجامین آمستل  -  LONG LEAVED FIG FICUS BINNENDIJKII : نام علمی   MORACEAE  - موراسه : خانواده هلند : بومی منطقه Amstel King,Fig,Long leaved fig,Alii : نام های دیگر بنجامین آمستل: بنجامین آمستل یا فیکوس آمستل یا فیکوس برگ دراز با اسم علمی Ficus Binnendijkii از خانواده موراسه و بومی هلند میباشد این نوع از ficus دارای برگ…
ادامه مطلب ...