برچسب خورده: بهترين سن حاملگي چه سني است؟

اهداف مراقبتهاي دوران بارداري هدف از مراقبتهاي دوران حاملگي، تأمين و حفظ سلامت مادر و جنين اوست. در طي اين مراقبتها مادران براي زايماني طبيعي آماده مي  شوند. آموزشهاي لازم را در زمينه خطرات، …