مرور برچسب

بهترین استخر

ویژگیهای استخر شنا

دمای آب استخر باید بین 26 تا 28 درجه سانتیگرادباشد. دمای محیط استخر2 تا 4 درجه سانتیگراد بیشتر از دمای آب باید باشد. دمای جکوزی 42 درجه ودمای سونا بین 55 تا 60 درجه میباشد. در مورد ساخت استخر : استفاده کنندگان از استخر را سه قشر تشکیل میدهند . 1)افرادی که برای تفریح وارد استخر می شوند . 2)افرادی که برای ورزش وارد استخر می شوند . 3)افرادی که برای…
ادامه مطلب ...