مرور برچسب

بهترین راه کاهش درد زایمان

روشهای مختلف کاهش درد در زایمان

منابع درد در طی زایمان چهار علت اصلی درد در طول مراحل انجام لیبر شامل : دیلاتاسیون و کشیدگی سرویکس (گالگلیون های عصبی را تحریک می کند) انقباضات رحمی ( عرضه ی خون به رحم را کاهش می دهد که موجب درد ایسکمیک رحم شبیه به درد ایسکمیک قلب می شود). فشار و کشیده شدن ساختمان های لگن ( لیگامامان ها، لوله های فالوپ و پریتوئن) دیلاتاسیون و کشیدگی واژن و…
ادامه مطلب ...