مرور برچسب

بهترین روش ترک اعتیاد

ترک اعتیاد

سه روش متداول ترک اعتياد وجود دارد : 1- روش ترک اعتياد با قطع سريع مصرف مواد مخدر بدون استفاده از دارو 2- روش ترک اعتياد با قطع سريع مصرف مخدر و استفاده از دارو 3- روش ترک اعتياد سنتي با كاهش تدريجي مصرف مواد مخدر . -روش اول ترک اعتیاد در این روش ترک اعتیاد، بيمار به يك باره مصرف مواد مخدر را قطع مي كند بدون آنكه دارو يا تركيبي را جايگزين مصرف مواد…
ادامه مطلب ...