خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

محاسبه تاریخ احتمالی زایمان

محاسبه و تشخیص زمان زایمان به راحتی با استفاده از فر مول زیر می توانید براحتی خودتان زمان احتمالی زایمان را تشخیص بدهید،کاری که پزشکان زنان و زایمان برای تخمین احتمالی انجام می دهند: تاریخ احتمالی زایمان=(تاریخ اولین روز از آخرین قائدگی _ 3 ماه) + 12 ماه + 7 …

بیشتر بخوانید »

چرخه عادت ماهیانه

سیکل و چرخه عادت ماهیانه(چرخه قاعدگی) به صورت زیر می باشد.چرخه عادت ماهیانه تا فرارسیدن زمان یائسگی تکرار می شود و حاملگی این چرخه را متوقف می کند و بعد از زایمان باز این چرخه شروع می شود.   روز اول تا پینجم قاعدگی خونریزی را مشاهده خواهید کرد.   …

بیشتر بخوانید »